Geen audio bij import van bepaalde video-bestanden sinds laatste Windows 10 update (naar versie 1803).

Sinds de laatste update van Microsoft Windows 10 (naar versie 1803) functioneert de audio niet meer bij de import van bepaalde video-bestanden in Video deluxe, Video Pro X of Photostory Deluxe.

Hier is door Microsoft iets met een codec gewijzigd, waardoor deze import nu in Video deluxe / Video Pro X / Photostory Deluxe niet meer werkt.
Er wordt gewerkt aan een oplossing voor dit probleem.

U kunt het echter zelf reeds oplossen door een expliciete export naar Mpeg-2 te maken met AC3 audio.
Open daartoe een klein projectje (bijvoorbeeld het Demo-project).
Ga dan naar menu Bestand / Film exporteren / Video als MPEG-video...
Zet dan een vinkje linksboven bij Alle weergeven, en kies dan de Preset Standaard dvd PAL AC3.
Klik Ok om de export te starten. Nu wordt als het goed is gevraagd de audio-codec te downloaden en te activeren.

Hierna zal de audio weer functioneren bij de import van uw video-bestanden.