Geen audio bij import van bepaalde video-bestanden sinds laatste Windows 10 update (naar versie 1803).

Sinds de laatste update van Microsoft Windows 10 (naar versie 1803) functioneert de audio niet meer bij de import van bepaalde video-bestanden in Video deluxe, Video Pro X of Photostory Deluxe.

Hier is door Microsoft iets met een codec gewijzigd, waardoor deze import nu in Video deluxe / Video Pro X / Photostory Deluxe niet meer werkt.
Er wordt gewerkt aan een oplossing voor dit probleem.

Bepaalde onderdelen in de Ontwerpgalerie blijven rood binnen Webdesigner 11 (Premium)

Wanneer bepaalde onderdelen binnen de Ontwerpgalerie rood blijven terwijl deze wel aangeschaft zijn en dus geactiveerd dienen te zijn, kan dit worden opgelost door de meest actuele patch (update) te downloaden en te installeren. Een voorbeeld van deze extra onderdelen zijn de extra bij een speciale aanbieding geleverde Template Pack 1 en Web Pack 2.

Ga voor de meest actuele patch (update) in het programma naar menu Hulp / Controleren op updates...

Lista risoluzione problemi di installazione

Italiaans

Photostory Sound Effekte

Dies sind die Natur und Umgebungsgeräusche des neuen Photostory 2019 Programms.

Die entpackten Daten müssen dann hier hineinkopiert werden:

C:\ProgramData\MAGIX\Photostory Deluxe\2019\Sound effects

 

 

Duits

Pagina's